ထိုင္းနိုင္ငံ၊King Mongkuts University of Technology Thonburi မွပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ျဖင့္ကမ္းလွမ္းလာသည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားသို့ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေျကာင္းအေျကာင္းျကားျခင္းကိစၥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *