အနုပညာအသင်း

ဘားအံတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အနုပညာအသင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့သည်းလိုက်သည်။

စဉ်အမည်ရာထူး/ဌာနတာဝန်
1ဒေါက်တာခင်သူသူမင်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ဓာတုဗေဒဉက္ကဋ္ဌ
2ဒေါက်တာခင်သူဇာမင်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ဘူမိဗေဒဒု-ဉက္ကဋ္ဌ
3ဒေါက်တာသီတာရွှေတွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ပထဝီဝင်အဖွဲ့ဝင်
4ဒေါက်တာလှတိုးဝေးတွဲဖက်ပါမောက္ခ၊သမိုင်းအဖွဲ့ဝင်
5ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊သင်္ချာအဖွဲ့ဝင်
6ဒေါက်တာမြတ်တမာတွဲဖက်ပါမောက္ခ၊သတ္တဗေဒအဖွဲ့ဝင်
7ဒေါက်တာသန့်ဇော်မိုးတွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ဘူမိဗေဒအဖွဲ့ဝင်
8ဒေါ်ရီရီပြုံးကထိက၊ အင်္ဂလိပ်စာအဖွဲ့ဝင်
9ဒေါ်မြတ်မြတ်ကျော့ကထိက၊ အင်္ဂလိပ်စာအဖွဲ့ဝင်
10ဒေါ်ခင်သူဇာကထိက၊ပထဝီဝင်အဖွဲ့ဝင်
11ဒေါ်ညိုမာမြင့်ကထိက၊သမိုင်းအဖွဲ့ဝင်
12ဒေါ်အေးအေးခိုင်ကထိက၊ဒဿနိကဗေဒအဖွဲ့ဝင်
13ဒေါက်တာနောင်းလွီကထိက၊ဓာတုဗေဒအဖွဲ့ဝင်
14ဒေါ်နီလာဦးကထိက၊ဓာတုဗေဒအဖွဲ့ဝင်
15ဒေါ်နီလာထွေးကထိက၊ရူပဗေဒအဖွဲ့ဝင်
16ဒေါ်မိမြင့်မြင့်မော်ကထိက၊ရုက္ခဗေဒအဖွဲ့ဝင်
17ဦးအောင်အောင်လ/ထကထိက၊ဓာတုဗေဒအဖွဲ့ဝင်
18ဒေါက်တာသန့်သန့်ဇင်လ/ထကထိက၊ရူပဗေဒအဖွဲ့ဝင်
19ဒေါ်လှမျိုးစုလ/ထကထိက၊သတ္တဗေဒအဖွဲ့ဝင်
20ဒေါ်ဌေးနည်းပြ ၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်
21ဒေါ်မေသဇင်အေးနည်းပြ ၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်
22ဒေါ်ရဲမေစိုးနည်းပြ ၊ သင်္ချာအဖွဲ့ဝင်
23ဒေါ်နော်ကေသွယ်ဦးသရုပ်ပြ ၊ ရုက္ခဗေဒအဖွဲ့ဝင်
24ဦးအောင်သီဟန်ဦးသရုပ်ပြ ၊ ဘူမိဗေဒအဖွဲ့ဝင်
25ဒေါ်ချစ်ခင်နေ့စား၊ ကျောင်းသားရေးရာဌာနအဖွဲ့ဝင်
26ဦးစိုင်းသိန်းမြင့်ထွန်းအကြီးတန်းစာရေး၊ စီမံအတွင်းရေးမှူး