ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း

ဘားအံတက္ကသိုလ် ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။

စဉ်အမည်ရာထူး/ဌာနတာဝန်
1ဒေါက်တာမြမြအေးပါမောက္ခချုပ်နာယက
2ဒေါက်တာသန်းသန်းမြင့်ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်နာယက
3ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ကြည်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ သတ္တဗေဒဉက္ကဋ္ဌ
4ဒေါက်တာခင်ယုမွန်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ရူပဗေဒဒု-ဉက္ကဋ္ဌ
5ဒေါက်တာလှလှအောင်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်
6ဒေါက်တာစုစုယဉ်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ အင်္ဂလိပ်စာအဖွဲ့ဝင်
7ဒေါက်တာမြတ်စိုးခိုင်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ပထဝီဝင်အဖွဲ့ဝင်
8ဒေါက်တာမျိုးမျိုးစုပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ သမိုင်းအဖွဲ့ဝင်
9ဒေါက်တာနီလာဝင်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ဒဿနိကဗေဒအဖွဲ့ဝင်
10ဒေါက်တာမိုးမိုးအောင်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ဉပဒေပညာအဖွဲ့ဝင်
11ဒေါက်တာယုယုဝင်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ အရှေ့တိုင်းပညာအဖွဲ့ဝင်
12ဒေါက်တာခင်သူသူမင်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ဓာတုဗေဒအဖွဲ့ဝင်
13ဒေါက်တာမြယဉ်ယဉ်ငြိမ်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ သင်္ချာအဖွဲ့ဝင်
14ဒေါက်တာခင်စန်းနုပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ရုက္ခဗေဒအဖွဲ့ဝင်
15ဒေါက်တာအောင်မေသန်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ဘူမိဗေဒအဖွဲ့ဝင်
16ဦးမျိုးသိန်းဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)အဖွဲ့ဝင်
17ဒေါ်မေမီခင်ဌာနမှူး(သင်တန်းရေးရာ)အဖွဲ့ဝင်
18ဒေါက်တာမေဇင်ပါမောက္ခ၊ ရူပဗေဒဘဏ္ဍာရေးမှူး
19ဒေါက်တာညွန့်ညွန့်ဦးတွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ သတ္တဗေဒစာရင်းစစ်
20ဦးချိုညီလွင်ကထိက၊ သတ္တဗေဒတွဲဖက်စာရင်းစစ်
21ဦးသန်းလှိုင်ကထိက၊ မြန်မာစာတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
22ဒေါက်တာသီတာအေးပါမောက္ခ၊ သတ္တဗေဒအတွင်းရေးမှူး