ကြက်ခြေနီအသင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ဘားအံတက္ကသိုလ် ကြက်ခြေနီအသင်းကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ပါသည်။

စဉ်အမည်ရာထူး/ဌာနတာဝန်
1ဒေါက်တာမြမြအေးပါမောက္ခချုပ်နာယက
2ဒေါက်တာသန်းသန်းမြင့်ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်နာယက
3ဒေါက်တာခင်ယုမွန်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ရူပဗေဒဉက္ကဋ္ဌ
4ဒေါက်တာခင်လင်းမြင့်ပါမောက္ခ၊ အရှေ့တိုင်းပညာဒု-ဉက္ကဋ္ဌ
5ဒေါ်သန်းသန်းဦးတွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ရုက္ခဗေဒဒု-ဉက္ကဋ္ဌ
6ဒေါက်တာဉမ္မာအောင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ရူပဗေဒအဖွဲ့ဝင်
7ဒေါက်တာသက်သက်အေးတွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ရူပဗေဒအဖွဲ့ဝင်
8ဒေါက်တာနွယ်နွယ်သင်းကထိက၊ သမိုင်းအဖွဲ့ဝင်
9ဒေါ်ခင်ကေသီဟန်ကထိက၊ ဓာတုဗေဒအဖွဲ့ဝင်
10ဒေါ်နန်းစန်းကေသီကထိက၊ သမိုင်းအဖွဲ့ဝင်
11ဒေါ်ဉမ္မာသူကထိက၊ အင်္ဂလိပ်စာအဖွဲ့ဝင်
12ဒေါ်အေးအေးခိုင်ကထိက၊ ဒဿနိကဗေဒအဖွဲ့ဝင်
13ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးကထိက၊ ပထဝီဝင်အဖွဲ့ဝင်
14ဒေါက်တာသီသီထိုက်ကထိက၊ ရုက္ခဗေဒအဖွဲ့ဝင်
15ဒေါ်ဖြူပြာမိုးမြင့်ကထိက၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်
16ဒေါ်ဆွေဇင်အေးကထိက၊ အရှေ့တိုင်းပညာအဖွဲ့ဝင်
17ဒေါ်လှမျိုးစုလ/ထကထိက၊ သတ္တဗေဒအဖွဲ့ဝင်
18ဒေါ်နန်းတင်ဇာဦးလ/ထကထိက၊ ဘူမိဗေဒအဖွဲ့ဝင်
19ဒေါ်ဆုသီရိကျော်လ/ထ ကထိက၊ ဓာတုဗေဒအဖွဲ့ဝင်
20ဒေါ်ခင်လင်းလင်းကျော်လ/ထ ကထိက၊ သတ္တဗေဒအဖွဲ့ဝင်
21ဒေါက်တာဝင်းဝင်းမွန်လ/ထ ကထိက၊ ရူပဗေဒအဖွဲ့ဝင်
22ဒေါ်နှင်းနှင်းမာလ/ထ ကထိက၊ ရူပဗေဒအဖွဲ့ဝင်
23ဒေါ်နိုနိုဆန်းလ/ထ ကထိက၊ အင်္ဂလိပ်စာအဖွဲ့ဝင်
24ဒေါ်ခင်စုကျော်နည်းပြ၊ ပထဝီဝင်အဖွဲ့ဝင်
25ဒေါ်ရဲမေစိုးသရုပ်ပြ၊ သင်္ချာအဖွဲ့ဝင်
26ဒေါက်တာရူပါညီထွဏ်းကထိက၊ ဉပဒေအဖွဲ့ဝင်
27ဒေါ်နန်းသဉ္ဇာဉာဏ်ဝင်းသရုပ်ပြ၊ သင်္ချာအဖွဲ့ဝင်
28ဦးအောင်သီဟန်ဦးသရုပ်ပြ၊ ဘူမိဗေဒအဖွဲ့ဝင်
29ဒေါ်ဝင်းဝင်းဝါနည်းပြ၊ ဒဿနိကဗေဒအဖွဲ့ဝင်
30ဒေါ်နှင်းစန္ဒာထွန်းလ/ထကထိက၊ ရူပဗေဒအဖွဲ့ဝင်
31ဒေါ်ရတနာဦးလ/ထကထိက၊ ရူပဗေဒအဖွဲ့ဝင်
32ဒေါက်တာမြတ်ဝတ်ရည်စိုးသရုပ်ပြ၊ ရူပဗေဒအဖွဲ့ဝင်
33ဒေါ်နော်ကေသွယ်ဦးသရုပ်ပြ၊ ရုက္ခဗေဒအဖွဲ့ဝင်
34ဒေါ်အိရွှေစင်နည်းပြ၊ အရှေ့တိုင်းပညာအဖွဲ့ဝင်
35ဒေါ်ဌေးလ/ထကထိက၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်
36ဒေါ်မေသဇင်အေးနည်းပြ၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်
37ဒေါက်တာခင်မိုးသန့်ကထိက၊ ရူပဗေဒဘဏ္ဍာရေးမှူး
38ဦးမြင့်နိုင်နည်းပြ၊ အားကစားအတွင်းရေးမှူး
39မမေဖြိုးသီရိစံတတိယနှစ် (ဂုဏ်ထူးတန်း)၊ မြန်မာစာတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁)
40နန်းလှလှသန်းဒုတိယနှစ် (ဂုဏ်ထူးတန်း)၊ မြန်မာစာတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂)