မြန်မာစာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဒေါက်တာလှလှအောင်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)မြန်မာစာ၀၉-၂၅၂၄၁၈၁၂၉drhlahlaaung@gmail.com
2ဒေါက်တာဇင်မာသန်းပါမောက္ခမြန်မာစာ၀၉-၅၄၁၀၃၆၇yarthetpan1967@gmail.com
3ဒေါက်တာသီသီခိုင်ဝင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခမြန်မာစာ၀၉-၅၁၈၉၇၁၉ ၀၉-၇၉၆၉၅၄၂၈၉thithikhinewinn@gmail.com
4ဒေါက်တာနေလင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခမြန်မာစာ၀၉-၄၂၁၁၆၃၅၃၉naylinnaylin1@gmail.com
5ဒေါက်တာရွှေစင်အောင်တွဲဖက်ပါမောက္ခမြန်မာစာ၀၉-၅၀၅၉၄၁၉aungshwezin28@gmail.com
6ဒေါက်တာစန္ဒာလှိုင်တွဲဖက်ပါမောက္ခမြန်မာစာ၀၉-၄၂၀၁၂၅၂၇၆SandaSandaHlaing@gmail.com
7ဒေါ်မီမီဦးကထိကမြန်မာစာ၀၉-၈၉၄၇၆၀၂၆၁miemieoo@gmail.com
8ဦးသန်းလှိုင်ကထိကမြန်မာစာ၀၉-၂၅၅၉၆၈၆၁၀UThanHlaing@gmail.com
9ဒေါ်မိဇေ့ဟန်ကထိကမြန်မာစာ၀၉-၅၃၂၁၄၈၉mizaiehan@gmail.com
10ဒေါ်ခင်ဥမ္မာညွန့်ကထိကမြန်မာစာ၀၉-၄၃၀၂၁၆၈၂ohmar@gmail.com
11ဒေါ်နန်းစန္ဒာသန်းကထိကမြန်မာစာ၀၉-၄၃၁၈၄၈၄၂nansandarthan@gmail.com
12ဦးဇော်မျိုးထွဋ်ကထိကမြန်မာစာ၀၉-၇၉၁၅၆၅၁၇၆zawmyohtut@gmail.com
13ဒေါ်ခင်သိုက်စံကထိကမြန်မာစာ၀၉-၈၇၂၅၅၆၁khinkhinthaik2018@gmail.com
14ဒေါ်ခိုင်ဆွေဆွေဝင့်ကထိကမြန်မာစာ၀၉-၄၂၅၂၆၇၁၉၂ ၀၉-၇၉၇၃၇၅၀၂၉MaMaKayThwe@gmail.com
15ဒေါက်တာယင်းမာထွေးကထိကမြန်မာစာ၀၉-၇၉၅၆၄၀၅၄၈yinnmarhtwe@gmail.com
16ဒေါ်ဖြူပြာမိုးမြင့်ကထိကမြန်မာစာ၀၉-၄၂၅၀၄၂၁၉၈phyupyarmoemyint@gmail.com
17ဒေါ်ဌေးလ/ထ ကထိကမြန်မာစာ၀၉-၂၆၂၂၀၄၆၉၉htay61079@gmail.com
18ဒေါ်မေသဇင်အေးနည်းပြမြန်မာစာ၀၉-၇၆၁၉၀၇၅၅၈maythazin.www.94@gmail.com