သမိုင်းဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာန ဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဒေါက်တာမျိုးမျိုးစုပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)သမိုင်း၀၉-၅၁၆၅၉၉၁drmyomyos@gmail.com
2‌ဒေါက်တာလှလှမွန်ပါမောက္ခသမိုင်း၀၉-၂၆၀၁၇၈၈၄၄hlahlamon.hhm66@gmail.com
3ဒေါက်တာမြင့်မြင့်စန်းတွဲဖက်ပါမောက္ခသမိုင်း၀၉-၂၅၀၁၈၆၈၉၅Sevenmau807@gmail.com
4ဒေါက်တာမာမာဝင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခသမိုင်း၀၉-၅၀၄၆၇၃၁azm.mar@gmail.com
5ဒေါက်တာနန့်ဖြိုးဖြိုးကြွယ်တွဲဖက်ပါမောက္ခသမိုင်း၀၉-၇၈၁၀၆၆၃၈၉Phyokywe725@gmail.com
6ဒေါက်တာလှတိုးဝေတွဲဖက်ပါမောက္ခသမိုင်း၀၉-၅၁၆၅၉၉၁Hlatoeewai51@gmail.com
7ဒေါ်နန်းစန်းကေသီကထိကသမိုင်း၀၉-၇၈၃၄၁၅၀၇၀
8ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းကထိကသမိုင်း၀၉-၄၂၅၃၇၃၀၀၃dawthanthanwin048@gmail.com
9ဒေါ်ခင်စိုးနွယ်ကထိကသမိုင်း၀၉-၂၅၅၇၆၅၂၅၈Khinsownwe.hist@gmail.com
10ဒေါ်လဲ့လဲ့သွင်ကထိကသမိုင်း၀၉-၄၂၈၀၀၁၄၃၄
11ဒေါ်သင်းသင်းနွယ်ကထိကသမိုင်း၀၉-၅၃၂၃၁၉၅
12ဒေါ်ခင်စန်းရွှေကထိကသမိုင်း၀၉-၄၂၂၂၀၄၀၄၄
13ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်ကထိကသမိုင်း၀၉-၄၂၅၃၀၀၃၉၁mamaw.knr@gmail.com
14ဒေါက်တာမိမိအောင်ကထိကသမိုင်း၀၉-၇၉၈၆၉၉၃၆၂mimiaung1972@gmail.com
15ဒေါက်တာစမ်းစမ်းဝင်းကထိကသမိုင်း၀၉-၅၆၆၀၇၀၇
16ဒေါ်တင်စန္ဒာအေးကထိကသမိုင်း၀၉-၄၂၅၃၁၇၅၈၈
17ဒေါ်နွယ်နွယ်သင်းကထိကသမိုင်း၀၉-၅၁၈၄၃၃၆
18ဒေါက်တာနှင်းဖြူဖြူစန်းကထိကသမိုင်း၀၉-၅၆၆၀၇၂၁
19ဒေါက်တာမာမာထွေးကထိကသမိုင်း၀၉-၇၉၂၈၆၃၆၁၅htwemar36@gmail.com
20ဒေါ်ညိုမာမြင့်ကထိကသမိုင်း၀၉-၄၂၂၄၈၃၉၀nyomarmyint1974@gmail.com
21ဒေါ်နန်းသင်းသင်းထွေးနည်းပြသမိုင်း၀၉-၇၉၁၅၇၇၄၈၁nanthinthinhtwefacebookacc@gmail.com