အရှေ့တိုင်းပညာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဒေါက်တာယုယုဝင်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)အရှေ့တိုင်းပညာ၀၉-၇၈၉၇၁၅၆၃၃yuyuwin.pde@gmail.com
2ဒေါက်တာခင်လင်းမြင့်ပါမောက္ခအရှေ့တိုင်းပညာ၀၉-၅၀၄၆၈၇၃khinlinmyint22@gmail.com
3ဒေါ်အေးအေးခိုင်တွဲဖက်ပါမောက္ခအရှေ့တိုင်းပညာ၀၉-၄၂၈၁၃၉၃၅၇
၀၉-၇၉၅၈၅၉၇၅၆
dayeayekhine2016@gmail.com
4ဒေါက်တာသိင်္ဂီဝင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခအရှေ့တိုင်းပညာ၀၉-၂၅၅၇၀၇၆၉၉theingi663@gmail.com
5ဒေါက်တာစန်းစန်းအေးတွဲဖက်ပါမောက္ခအရှေ့တိုင်းပညာ၀၉-၄၂၀၁၂၄၁၄၁dawsansanaye061@email.com
6ဒေါ်ဆွေဇင်အေးကထိကအရှေ့တိုင်းပညာ၀၉-၇၅၀၂၃၃၈၅၂
၀၉-၉၆၄၃၀၅၀၅၂
sewzinaye1234@gmail.com
7ဒေါ်တင်လေးနွယ်ကထိကအရှေ့တိုင်းပညာ၀၉-၇၉၈၄၄၄၆၃၂tinlaynwe2019@gmail.com
8ဒေါ်မွှေးနည်းပြအရှေ့တိုင်းပညာ၀၉-၆၉၈၉၉၂၃၂၈einkyinmhwayburmese@gmail.com
9ဒေါ်အိရွှေစင်နည်းပြအရှေ့တိုင်းပညာ၀၉-၄၅၆၈၆၃၉၅၉eishwesin199027@gmail.com