သတ္တဗေဒဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ကြည်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)သတ္တဗေဒ၀၉-၄၂၄၄၆၀၉၉myintmyintkyik@gmail.com
2ဒေါက်တာသီတာအေးပါမောက္ခသတ္တဗေဒ၀၉-၄၂၁၁၇၇၆၆၆tdaaye5@gmail.com
3ဒေါက်တာညွန့်ညွန့်ဦးတွဲဖက်ပါမောက္ခသတ္တဗေဒ၀၉-၂၅၀၁၁၀၆၀nyuntnyuntoo.nno.19@gmail.com
4ဒေါက်တာဉမ္မာမင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခသတ္တဗေဒ၀၉-၄၂၉၈၀၀၅၆၇ohnmarmin975@gmail.com
5ဒေါက်တာမြတ်တမာတွဲဖက်ပါမောက္ခသတ္တဗေဒ၀၉-၇၉၇၄၁၆၃၀၆drmyattamar1970@gmail.com
6ဒေါက်တာမိမြမြသက်တွဲဖက်ပါမောက္ခသတ္တဗေဒ၀၉-၄၂၅၃၁၈၈၁၂myamyathet83@gmail.com
7ဒေါ်သီတာထွေးကထိကသတ္တဗေဒ၀၉-၇၈၂၀၉၆၆၄၁
8ဒေါက်တာထားထားလှိုင်ကထိကသတ္တဗေဒ၀၉-၅၃၁၁၀၅၇drhtarhtarhlaing74@gmail.com
9ဒေါက်တာကေဇင်သက်ကထိကသတ္တဗေဒ၀၉-၄၀၂၆၆၅၂၉၅kayzinthet9@gmail.com
10ဒေါ်သန်းညွန့်ဆွေကထိကသတ္တဗေဒ၀၉-၄၀၀၄၀၁၃၄၈thannyuntswe12@gmail.com
11ဒေါက်တာဦးပုကထိကသတ္တဗေဒ၀၉-၄၃၀၁၂၆၄၃mr.pupu.MP@gmail.com
12ဦးချိုညီလွင်ကထိကသတ္တဗေဒ၀၉-၆၉၈၀၁၃၁၅၂
13ဒေါ်ခင်နန္ဒီကျော်ကထိကသတ္တဗေဒ၀၉-၄၃၀၂၆၆၅၁
14ဒေါ်နွယ်နီအောင်ကထိကသတ္တဗေဒ၀၉-၄၀၀၄၂၀၅၃၂
15ဒေါ်အိသီရိမွန်ကထိကသတ္တဗေဒ၀၉-၆၇၄၂၉၇၈၆၅eilaystar8i@gmail.com
16ဒေါ်လှမျိုးစုလ/ထကထိကသတ္တဗေဒ၀၉-၅၆၆၁၀၁၇Hlamyosu022@gmail.com
17ဒေါ်ခင်လင်းလင်းကျော်လ/ထကထိကသတ္တဗေဒ၀၉-၄၂၅၀၀၂၁၅၇linlin169712@gmail.com
18ဒေါက်တာနော်ချိုချိုအေးသရုပ်ပြသတ္တဗေဒ၀၉-၇၈၈၂၂၀၆၁၃Cnaw858@gmail.com
19ဒေါ်နီနီဝင်းသရုပ်ပြသတ္တဗေဒ၀၉-၄၂၅၀၀၀၄၂၄Niniw662@gmail.com