အားကစားဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဒေါ်ချိုချိုအားကစားမှူးအားကစားဌာန၀၉-၄၂၅၀၀၀၉၇၀
2ဦးမြင့်နိုင်နည်းပြအားကစားဌာန၀၉-၄၂၂၈၈၀၈၃၃
3ဦးစောညီညီမောင်ဓာတ်-ကျွမ်း (၃)အားကစားဌာန၀၉-၇၉၂၈၀၃၃၇၉