ဘွဲ့ရကျောင်းသား/သူ စာရင်း (နေ့သင်တန်း)

ဘားအံတက္ကသိုလ်၏ (၂၀၁၈-၂၀၁၉ )ပညာသင်နှစ် ဘာသာရပ်အလိုက် ဘွဲ့ရဦးရေစာရင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့ရကျောင်းသား/သူများစာရင်း (နေ့သင်တန်း)

စဉ်အထူးပြုဘာသာရိုးရိုးဘွဲ့  ဂုဏ်ထူးဘွဲ့  မဟာဘွဲ့  မဟာသုတေသနဘွဲ့  စုစုပေါင်း  
စုစုပေါင်း2767551031960691544591-13018591160
ကျားပေါင်းကျားပေါင်းကျားပေါင်းကျားပေါင်းကျားပေါင်း
၁။မြန်မာစာ105262-8811112---117182
၂။အင်္ဂလိပ်စာ163248112------173350
၃။ပထဝီဝင်3481115-55-22---3488122
၄။သမိုင်း226486-44123---237093
၅။ဒဿနိကဗေဒ71320-22-22---71724
၆။အရှေ့တိုင်းပညာ-99----------99
၇။ဓာတုဗေဒ55137192156112---57143200
၈။ရူပဗေဒ31112143-161661319---37141178
၉။သင်္ချာ481471953811134---52158210
၁၀။သတ္တဗေဒ1748653692681-1236083
၁၁။ရုက္ခဗေဒ94655145224---125264
၁၂။ဘူမိဗေဒ271441-11123---281745

ဘားအံတက္ကသိုလ်၏ (၂၀၁၈-၂၀၁၉ )ပညာသင်နှစ် ဘာသာရပ်အလိုက် ဘွဲ့ရဦးရေစာရင်း

စဉ်ဘာသာရပ်ဌာနရိုးရိုးဘွဲ့  ဂုဏ်ထူးဘွဲ့  မဟာဘွဲ့  စုစုပေါင်း  
ကျားပေါင်းကျားပေါင်းကျားပေါင်းကျားပေါင်း
1မြန်မာစာ10526208811112117182
2အင်္ဂလိပ်စာ1632481120173350
3ပထဝီဝင်34811150550223488122
4သမိုင်း226486044123237093
5ဒဿနိကဗေဒ7132002202271724
7ဥပဒေပညာ000000
8အရှေ့တိုင်းပညာ09900099
12ဓာတုဗေဒ5513719215611257143200
13ရူပဗေဒ31112143016166131937141178
14သင်္ချာ48147195381113452158210
15သတ္တဗေဒ174865369369236083
16ရုက္ခဗေဒ94655145224125264
17ဘူမိဗေဒ271441011123281745
စုစုပေါင်း2767551031960691644603018591160

မိမိတက္ကသိုလ်တွင်ရှိသော ဘာသာရပ်နှင့်အတန်းများကိုသာ ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်၊ မရှိသော ဘာသာရပ်၊ အတန်းများ၏ Row & Column များကို မဖျက်ရပါ။

မလိုသော Row & Column များကို Hide ပြီးပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဘာသာရပ် အသစ်ရှိပါက အခြား၏ အထက်တွင် Row တိုး၍ ထည့်ပေးပါရန်။

Background Color ထည့်ထားသော Column နှင့် စုစုပေါင်း Row တွင် Formula ထည့်ထားပါသဖြင့် Data များ ရိုက်သွင်းခြင်းမပြုပါရန်။