ဘွဲ့ရကျောင်းသား/သူစာရင်း (အဝေးသင်သင်တန်း)

ဘားအံတက္ကသိုလ်(အ‌ဝေးသင်သင်တန်း)၏ (၂၀၁၉ )ပညာသင်နှစ် ဘာသာရပ်အလိုက် ဘွဲ့ရဦးရေစာရင်း

စဉ်ဘာသာရပ်ဌာန ရိုးရိုးဘွဲ့  စုစုပေါင်း   
ကျားပေါင်းကျားပေါင်း
1မြန်မာစာ6920827769208277
2အင်္ဂလိပ်စာ3713517237135172
3ပထဝီဝင်133352485133352485
4သမိုင်း3410013434100134
5ဒဿနိကဗေဒ7202772027
6စိတ်ပညာ347347
7ဥပဒေပညာ1171811718
8အရှေ့တိုင်းပညာ1131411314
12ဓာတုဗေဒ153853153853
13ရူပဗေဒ24811052481105
14သင်္ချာ154459154459
15သတ္တဗေဒ4263042630
16ရုက္ခဗေဒ122537122537
စုစုပေါင်း3651053141836510531418