ပညာရေးအဖွဲ့

၀၁၉-၂၀၂၀ ဘားအံတက္ကသိုလ် ပညာရေးအဖွဲ့

စဉ်အမည်ရာထူး/ဌာနတာဝန်
1ဒေါက်တာသန်းသန်းမြင့်ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဉက္ကဋ္ဌ
2ဦးမျိုးသိန်းဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)အဖွဲ့ဝင်
3ဒေါက်တာမျိုးမျိုးစုပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ သမိုင်းဌာနအဖွဲ့ဝင်
4ဒေါက်တာနီလာဝင်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ဒဿနိကဗေဒဌာနအဖွဲ့ဝင်
5ဒေါက်တာအောင်မေသန်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ဘူမိဗေဒဌာနအဖွဲ့ဝင်
6ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ကြည်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ သတ္တဗေဒဌာနအဖွဲ့ဝင်
7ဒေါက်တာခင်သူသူမင်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ဓာတုဗေဒဌာနအဖွဲ့ဝင်
8ဒေါက်တာယုယုဝင်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ အရှေ့တိုင်းပညာဌာနအဖွဲ့ဝင်
9ဒေါက်တာခင်ယုမွန်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ရူပဗေဒဌာနအဖွဲ့ဝင်
10ဒေါက်တာမြတ်စိုးခိုင်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ပထဝီဝင်ဌာနအဖွဲ့ဝင်
11ဒေါက်တာလှလှအောင်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ မြန်မာစာဌာနအဖွဲ့ဝင်
12ဒေါက်တာခင်စန်းနုပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ရုက္ခဗေဒဌာနအဖွဲ့ဝင်
13ဒေါက်တာမြယဉ်ယဉ်ငြိမ်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ သင်္ချာဌာနအဖွဲ့ဝင်
14ဒေါက်တာမိုးမိုးအောင်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ဉပဒေပညာဌာနအဖွဲ့ဝင်
15ဒေါက်တာစုစုယဉ်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ အင်္ဂလိပ်စာဌာနအဖွဲ့ဝင်
16ဒေါ်မေမီခင်ဌာနမှူး(သင်တန်းရေးရာ)အတွင်းရေးမှူး
17ဦးအောင်မျိုးမြင့်မော်ကွန်းထိန်း၊ စာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာနတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး